ROT-avdrag vid fönsterbyte

Även om fönstren är den största kostnaden när man byter fönster så kommer själva arbetet, monteringen, inte att vara gratis. Detta då om man inte gör det hela själv förstås, vilket ofta inte är en bra idé. Det är svårt och tidskrävande att montera fönster korrekt och om någonting går fel så kan det kosta mycket. Dels så kommer isoleringen att försämras med höjda uppvärmningskostnader som följd, och dels så kan det innebära att ens nya fönster helt enkelt går sönder. Men tack vare ROT-avdraget så kan kostnaderna för att anlita en fönstermontör hållas nere.

Så fungerar ROT-avdraget
ROT-avdraget fungerar som så att du får göra ett skatteavdrag på arbetskostnaden när du anlitar hantverkare för fönsterbyte. Detta förutsatt att det rör sig om ett bostadshus du själv eller dina föräldrar äger. Fönsterbyte i en bostadsrätt ger inte rätt till ROT-avdrag. Skatteavdraget är någonting som du själv inte behöver tänka på, utan det kommer den fönstermontör som du anlitar att sköta, och du får så att säga pengarna direkt genom en prisreduktion. Observera att den fönstermontör som du anlitar måste ha F-skattsedel för att du ska kunna utnyttja ROT-avdraget.

Storlek på ROT-avdraget
ROT-avdraget tillåter avdrag på maximalt 50 000 kronor per år och person. Då de hantverkare du anlitar drar av ROT-avdraget direkt vid betalning kan det innebära kvarskatt om du skulle göra avdrag under ett år som är högre än den summan; om du tror att du börjar närma di denna nivå så bör du kontakta skatteverket för att se hur mycket du dragit av hitintills.

ROT-avdraget är för närvarande på 50 %, vilket innebär att du får dra av 50 % av arbetskostnaden, men denna nivå kommer antagligen att sänkas från och med 1 januari 2016 till 30 %. Närmare information om aktuell nivå hittar du på Skatteverkets hemsida.