Välkommen till fönsterbyte.net

Sverige och världen står inför en enorm utmaning i en väldigt nära framtid. Faktum är att vi alldeles för länge har förlitat oss på fossila bränslen för att vi ska kunna värma våra hus och köra våra bilar. Allt från bensinmotorer till kolkraftverk visar vårt beroende och samtidigt i vilken utsträckning som vi förorenar vår miljö. Säg vad man vill om växthuseffektens vara eller inte vara, det är fortfarande ett faktum att vårt sätt att sprida koldioxid helt klart har påverkat vår miljö. Ett sätt att komma till bukt med dessa problem är att vi ska minska vårt behov av dessa uppvärmningssätt. Det handlar helt enkelt om att mindre energi ska gå åt för att värma lika mycket. Det handlar alltså om att isolera sitt boende på ett bra sätt för att helt enkelt göra av med mindre energi. Och det är inte enbart miljön som tjänar på att du gör medvetna val när det kommer till ditt boende, även din plånbok kommer att kunna känna de positiva effekterna.

 

fönster-hus1

 

Sänk värmekostnader – kämpa för miljön
Som sagt så kommer ett fönsterbyte i din bostad att påverka uppvärmningskostnaderna enormt. Faktum är att det är fönstren som är en av de största källorna till värmeförlust i ditt hushåll, vilket gör att det är ett klokt val att byta dem. Priset för att få det gjort behöver inte vara alldeles avskräckande heller. I takt med att människor börjar bli allt mer medvetna om miljön och
fördelarna med bättre isolerade fönster har utvecklingen gått fort fram i Sverige. Viljan att uppdatera sin bostad har aldrig varit så stor som den är nu. När man ser på själva uppvärmningssättet så är bergvärme det mest populära alternativet idag men man ska vara medveten om att ett nytt energisystem inte kommer att kunna leverera om det inte har förutsättningarna för det. Ett hus måste helt enkelt vara isolerat på ett bra och effektivt sätt för att bergvärmen, eller vad man nu väljer att använda sig av, ska kunna prestera på full effekt. När man väljer bland fönster ska man titta på fönstrets isoleringsförmåga och skalan du är ute efter heter U-värde.

U-värdet avgör graden av isolering
Graden av isolering på ett fönster bestäms utifrån ett U-värde, och ju lägre siffran är desto mer isolerar fönstret. Det är alltså inte enbart glaset som man mäter på, det är hela konstruktionen av karmen och antalet fönster som får ett helhetsbetyg genom mätningar av hur väl de isolerar. Ett fönster med lågt U-värde är det man ska välja om man vill se till att värmeläckaget verkligen ska minimeras. Dock är det i princip omöjligt att hitta fönster som inte släpper igenom något alls, som alltså har ett U-värde på 0. Dock är alla fönster som har ett U-värde mellan just 0 och 1,0 väldigt bra fönster, så det är något som du kan förhålla dig till när du börjar titta.

Hög effektivitet
Till en början låter det säkert inte som att ett enkelt fönsterbyte kommer att förändra så mycket som vi säger, men faktum är att det verkligen är så. Själva förändringen efter ett fönsterbyte varierar naturligtvis beroende på hur gamla fönster du hade innan bytet, men det kommer fortfarande att betyda en förändring på hur mycket ditt hus kostar att värmas upp. Uppdaterar man sina fönster och sin värmekälla så kommer det att kosta en del, dock är fönsterdelen helt klart den del som kostar minst. Pengarna som ni kommer att spara är dock betydande, och du kommer att komma billigare undan enbart med hjälp av fönsterbytet. Så samtidigt som du gör en insats för din egen ekonomi så hjälper du också till att dra ditt strå till stacken för ett mer hållbart samhälle.

Anledningarna till att göra något åt ens uppvärmningskostnader är alltså många och kanske är det allra enklaste sättet, genom renovering, att göra det via ett byte av fönster. Självklart kommer det att kosta, men det du lägger på bytet kommer du att få igen genom besparingar. Dessutom kommer du att ha ett ytterligare starkt försäljningsargument när det blir dags att börja tänka på flytt. Har man energisnåla fönster installerade så kommer det med all säkerhet att locka spekulanter, vilket i sin tur kommer att höja värdet på hushållet.